Vergoeding Diëtetiek

De diëtiste wordt 3 uur per jaar vergoed vanuit het basispakket van uw verzekering, dit bedrag gaat wel af van uw wettelijk eigen risico.

Bent u ook nog aanvullend verzekerd ,dan heeft u recht op een bepaald geld bedrag of aantal uren zoals in uw polis is beschreven.

Ook is het mogelijk om een strippenkaart aan te schaffen, zie hiervoor www.dietiste.net