Psychosomatiek

Psychosomatische oefentherapie

Wanneer er sprake is van te veel of langdurige stress of spanning, dan dreigt het gevaar dat lichaam  en geest ( zich onvoldoende herstellen. Dit kan leiden tot minder goed herstel, lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties.

Psychosomatische oefentherapie biedt inzicht in de onderliggende oorzaken van deze klachten en geeft lichaamsgerichte oefeningen om de balans te herstellen. De wisselwerking van geest (denken) en lichaam (voelen) staat hierbij centraal. Door lichaamsgerichte oefeningen krijgen cliënten meer inzicht in hun eigen patronen.

De oefentherapeut kenmerkt zich door een holistische benadering. Sinds 2010 ben ik geregistreerd  en werkzaam psychosomatisch oefentherapeut in Hendrik Ido Ambacht.

 

Slaapoefentherapie

De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en instandhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De oefentherapeut helpt u met:

  • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
  • Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
  • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
  • Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
  • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.
  • Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie.

 

Klik hier om kennis te maken met onze psychosomatisch oefentherapeut.